top of page

PREREGISTRATIE VAN NIEUWE & TWEEDEHANDSVOERTUIGEN

Preregistratie van uw voertuig

Douaneagentschap VDB Transit

...Wat is een preregistratie?

Preregistreren is het toevoegen van de technische gegevens van een voertuig aan de Kruispuntbank van Voertuigen (KBV). Deze databank moet de opspoorbaarheid van voertuigen tijdens hun volledige levensloop mogelijk maken.

Sinds 12 november 2015 is men begonnen met de preregistratie van nieuwe voertuigen in de Kruispuntbank en vanaf 1 juli 2019 moeten ook (nog niet in België ingeschreven) ingevoerde tweedehandsvoertuigen uit de EU gepreregistreerd worden. Aan de hand van het buitenlands inschrijvings(attest) kunnen wij de preregistratie snel voor u uitvoeren, zodat de wagen online kan worden ingeschreven door de verzekeraar.

...Hoe moet je preregisteren?

  • De preregistratie van nieuwe voertuigen gebeurt op basis van de gegevens vermeld op het Europees gelijkvormigheidsattest (COC). Deze kunnen we uitvoeren voor de categorieën M, N, O en L.

  • De preregistratie van tweedehandse ingevoerde voertuigen kunnen we uitvoeren a.d.h.v. het buitenlandse kentekenbewijs (indien beschikbaar ook het Europees gelijkvormigheidsattest). Deze voor alle bovenstaande categorieën uitgezonderd L.

Er zijn 4 noodzakelijke stappen om een nummerplaat te verkrijgen:

STAP 1 : het voertuig moet gededouaneerd (E705) worden

STAP 2 : het voertuig moet gepreregistreerd worden

STAP 3 : het tweedehands voertuig moet technisch gekeurd worden

STAP 4 : het voertuig moet online worden ingeschreven via een verzekeringsmakelaar

Belangrijk!

Enkel in bovenstaande volgorde kan het voertuig online worden ingeschreven. Voor alle aanvragen die niet via de WEBDIV verwerkt geraken, kunnen jullie steeds een beroep doen op onze diensten. Wij maken een afspraak bij de DIV en bieden het dossier aan ter verwerking.

Vanaf heden worden alle niet pregeregistreerde voertuigen geweigerd aan de loketten van de DIV!

Preregistreren van elektrische fietsen

Voortaan moeten ook bepaalde categorieën elektrische fietsen, de zg. speed pedelecs, een nummerplaat hebben in België en dus worden ingeschreven. Sinds enkele jaren aanvaardt de DIV enkel nog inschrijvingen via het internet, de zg. WebDIV, tenzij voor welbepaalde uitzonderingsgevallen. Inschrijvingen die via WebDIV kunnen gebeuren, mogen niet meer via het loket van de DIV worden aangeboden.

AARZEL NIET CONTACT MET ONS OP TE NEMEN VOOR DE PREREGISTRATIE VAN UW VOERTUIG!

bottom of page