Douaneagentschap Vanderbiest verzorgt de volledige preregistratie van nieuwe & tweedehandsvoertuigen

Preregistraties

Douaneagentschap Vanderbiest

Sedert 12 november 2015 is men begonnen met de preregistratie van nieuwe voertuigen in de Kruispuntbank van de Voertuigen. Deze databank moet de opspoorbaarheid van voertuigen tijdens hun volledige levensloop mogelijk maken. De preregistratie van nieuwe voertuigen gebeurt op basis van de gegevens vermeld in het Europees gelijkvormigheidsattest (COC).

De preregistratie geldt zowel voor nieuwe als tweedehands ingevoerde voertuigen, als voor nieuwe in België gefabriceerde voertuigen van de categorie M, N, O en L. Deze verplichte preregistratie kan gebeuren na de inklaring (dedouanering) met vignet 705. Pas vanaf het moment dat de dedouanering én de preregistratie uitgevoerd zijn, kan het voertuig via WebDIV ingeschreven worden.

Sindsdien moeten ook (nog niet in België ingeschreven) ingevoerde tweedehandsvoertuigen gepreregistreerd worden. Aan de hand van het buitenlandse inschrijvingsbewijs kunnen wij die preregistratie snel voor u uitvoeren, zodat de wagen online ingeschreven kan worden door de verzekeraar.

Meer weten over preregistraties

...Wat?

Preregistreren = het toevoegen van de technische gegevens van een welbepaald voertuig aan de Kruispuntbank van Voertuigen (KBV). Wanneer een voertuig wordt gepreregistreerd, kan het voertuig meteen ingeschreven worden via WebDIV (indien ook aan de douanevoorwaarde vignet 705is voldaan).

...Hoe?

Aan de hand van het COC kunnen wij de preregistratie uitvoeren. Er zijn 3 noodzakelijke stappen om een nummerplaat te verkrijgen:

  1. het voertuig moet gededouaneerd (vignet 705) zijn,
  2. het voertuig moet gepreregistreerd zijn,
  3. het voertuig moet vervolgens online worden ingeschreven via een verzekeringsmakelaar.

Preregistreren van elektrische fietsen

Voortaan moeten ook bepaalde categorieën elektrische fietsen, de zg. speed pedelecs, een nummerplaat hebben in België en dus worden ingeschreven. Sinds enkele jaren aanvaardt de DIV enkel nog inschrijvingen via het internet, de zg. WebDIV, tenzij voor welbepaalde uitzonderingsgevallen. Inschrijvingen die via WebDIV kunnen gebeuren, mogen niet meer via het loket van de DIV worden aangeboden.

Aarzel niet CONTACT met ons op te nemen voor de preregistratie van uw voertuig!